10 maja 2014

Linux - fstab czyli montowanie dysków twardych podczas uruchamiania systemu

Zapewne każdy kiedyś spotkał się z problemem montowania dysków czy partycji w systemie Linux. W większości wersji z środowiskiem graficznym tzw. iXami odbywa się to prawie automatycznie. Co zrobić gdy używamy wersji wyłącznie tekstowej Linuxa np. do celów serwera plików itp. ? Otóż należy dodać wpis w pliku "/etc/fstab" aby podczas startu nasz dysk został zamontowany.

Pierwszym krokiem uruchamiamy polecenie "blkid"


Takim sposobem ukaże nam się lista urządzeń, partycji oraz numerów UUID. Nasz interesuje UUID dysku który chcemy montować. Zapisujemy go sobie lub kopiujemy do schowka jeżeli podłączamy się do naszego serwera przez klienta Xshell4 (link do programu) tak jak ja.

Kolejnym krokiem jest stworzenie folderu pod który chcemy zamontować nasz dysk. W moim przypadku był to folder "/media/storage". Folder tworzymy komendą "mkdir /media/storage".


Teraz tylko dodajemy odpowiedni wpis w postaci:

/ścieżka do urządzenia /punkt montowania format plików wymagane parametry opcjonalne

/dev/disk/by-uuid/793F490714D5D345 /media/storage ntfs defaults 0 0

Aby dodać wpis edytujemy go np. za pomocą programu "vi" lub "nano" wydając komende:
nano /etc/fstab

Teraz tylko zapisujemy naszą konfigurację i restartujemy system.